RPO 9.1.1 Zgorzelec

„ Życie się o nas upomniało” nr WND –RPDS .09.01.01-0001/16”

 

Okres realizacji : 01.11.2016 – 31.10.2018 r

Teren : Powiat Zgorzelecki ,Powiat Lubański woj. Dolnośląskie

Cel projektu : Wsparcie 60 osób (40 M  20K w tym 15 os. bezrobotnych i 45 nieaktywnych zawodowo) uzależnionych od alkoholu (w tym  osoby  4 os niepełnosprawne z powiatów zgorzeleckiego i lubańskiego) woj. dolnośląskiego w zakresie reintegracji społeczno zawodowej umożliwiającej powrót na rynek pracy oraz minimalizację problemów związanych z chorobą alkoholową. 

Grupy docelowe :

60 osób – 20 Kobiet , 40 mężczyzn w wieku 18 -65l w tym 4 os. niepełnosprawne o okresie abstynencji alkoholowej do 5 lat , po skończonej terapii lub w jej trakcie ( na podstawie .oświadczenia/zaświadczenia Ośrodka terapii Uzależnień, Szpitala)

Charakterystyka  grupy docelowej:

1.     Osoby bezrobotne :  6 Kobiet ; 9 Mężczyzn – III profil.  

2.     Osoby nieaktywne zawodowo :14 Kobiet ; 31 Mężczyzn

           Osoba nieaktywna zawodowo :  

- osoby które nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne ,

- studenci studiów  zaocznych niezarejestrowani w PUP i nie pracujący,

- osoby na urlopie wychowawczym niezarejestrowane w PUP,

- osoby  na rencie ale nie posiadające całkowitego zakazu pracy,

- młodzież która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy  z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.

3. Osoby niepełnosprawne.

Zakres wsparcia w projekcie:

1.     Doradztwo i poradnictwo zawodowe. Dla chętnych pogłębiona terapia wspomagająca abstynencję.

2.     Warsztaty integracyjne ( wyjazdowe Karpacz)

3.     Warsztaty kompetencji społecznych

4.     Warsztaty predyspozycji zawodowych

5.     Opieka Pośrednika Pracy

6.     Szkolenia kwalifikacyjne zawodowe:

- Opiekun osób starszych – 20 osób

- Pracownik administracyjny – 10 osób

- Kierowca wózków jezdnych -20 osób

- Kwalifikowany pracownik ochrony -10 osób

      7.  Staże zawodowe 3 miesięczne

W czasie realizacji projektu :

- zwrot kosztów dojazdu ( terapia,warsztaty, szkolenia, staże)

- catering (warsztaty, szkolenia)

- dodatek szkoleniowy ( ok 6zł.godz.szkoleniowa)

- bezpłatny transport, noclegi, wyżywienie ( warsztaty integracyjne)

- bezpłatne materiały szkoleniowe

- wynagrodzenie za staż 1850 zł /msc.

- możliwość uzyskania zatrudnienia przez co najmniej 14 osób na lokalnym rynku pracy

 


 

 

 

 

 


 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations