Księga gości


Pana/Pani imię:
Pana/Pani adres email:
Pana/Pani strona:
Pana/Pani wiadomość:

<-Powrót

 1  2  3  4  5  6  7 Dalej -> 
Nazwa:sdds 
E-Mail:dsddsop.pl
Strona:http://laguna.augustow.pl/category/rytual-egipski-opinie/
Czas:21.11.2023, o 18:42 (UTC)
Wiadomość:Super księga.

Nazwa:dsdsds 
E-Mail:dsddsop.pl
Strona:http://spellcaster-reviews.com/category/love-spell-reviews/
Czas:13.11.2023, o 16:50 (UTC)
Wiadomość:Great website.

Nazwa:sdds 
E-Mail:dsdsop.pl
Strona:http://reviewslovespell.blogspot.com
Czas:25.09.2023, o 12:58 (UTC)
Wiadomość:Great site.

Nazwa:sasa 
E-Mail:sasaop.pl
Strona:http://spellcasterworks.wordpress.com
Czas:21.09.2023, o 12:24 (UTC)
Wiadomość:Super website.

Nazwa:dsds 
E-Mail:dsddsop.pl
Strona:http://workslovespell.blogspot.com
Czas:09.09.2023, o 14:37 (UTC)
Wiadomość:Great site.

Nazwa:dsds 
E-Mail:dsddsop.pl
Strona:http://best-love-spellsreviews.blogspot.com/
Czas:08.09.2023, o 14:13 (UTC)
Wiadomość:Super website.

Nazwa:sdds 
E-Mail:dsddsop.pl
Strona:http://reviewslovespell.blogspot.com
Czas:06.09.2023, o 15:35 (UTC)
Wiadomość:Super strona.

Nazwa:sdds 
E-Mail:dsdsop.pl
Strona:http://egyptianspells24.wordpress.com
Czas:02.09.2023, o 17:33 (UTC)
Wiadomość:super site.

Nazwa:dsds 
E-Mail:dsdsop.pl
Strona:http://lovespell-reviews.org/love-spellcasters-reviews/love-spells-with-a-photo/
Czas:13.05.2023, o 13:26 (UTC)
Wiadomość:The white candle has long been used in love magic and spells, as it is believed to possess powerful energies that can attract and enhance love and romance in one's life. In this article, we will delve deeper into the use of white candles in love magic and explore how they can be incorporated into rituals and spells.

The color white has long been associated with purity, innocence, and new beginnings, making it a popular choice in love magic. White candles are believed to possess a positive energy that can cleanse the mind and spirit, removing any negative energies or emotions that may be blocking the path to love.

One of the most common uses of white candles in love magic is to attract new love into one's life. To perform this spell, you will need a white candle, a piece of paper, a pen, and some rose petals. Begin by lighting the white candle and sitting in front of it in a quiet, meditative state. Focus your intention on attracting love into your life, and visualize yourself in a happy, loving relationship. Write your intention on the piece of paper and sprinkle the rose petals around the candle. Allow the candle to burn down completely while focusing on your intention. Repeat this ritual as often as you like until you manifest the love you desire.

Another use for white candles in love magic is to enhance an existing relationship. To perform this spell, you will need two white candles, a piece of paper, a pen, and some lavender oil. Begin by lighting the two white candles and placing them on either side of you. Sit in front of the candles and focus your intention on enhancing your relationship with your partner. Write your intention on the piece of paper and anoint both candles with lavender oil. Allow the candles to burn down completely while focusing on your intention. Repeat this ritual as often as you like to keep the love in your relationship strong.

White candles can also be used to heal a broken heart and release negative emotions associated with past relationships. To perform this spell, you will need a white candle, a piece of paper, a pen, and some chamomile oil. Begin by lighting the white candle and sitting in front of it in a quiet, meditative state. Focus your intention on healing your broken heart and releasing any negative emotions associated with past relationships. Write your intention on the piece of paper and anoint the candle with chamomile oil. Allow the candle to burn down completely while focusing on your intention. Repeat this ritual as often as you like until you feel emotionally healed and ready to move on.

In addition to the above spells, white candles can also be used in love magic to promote forgiveness, increase self-love and confidence, and enhance passion and sexual desire. When performing any love magic ritual with white candles, it is important to remember that intention and visualization are key components of the process.

Nazwa:dssdds 
E-Mail:dsdsop.pl
Strona:http://magiamilosna.co.pl/czym-jest-rytual-spetania-milosnego/
Czas:30.04.2023, o 15:12 (UTC)
Wiadomość:Porady dotyczące używania afirmacji w zaklęciach miłosnych
Oto kilka wskazówek dotyczących używania afirmacji w zaklęciach miłosnych:

Bądź konkretny: Podczas korzystania z afirmacji w zaklęciach miłosnych, ważne jest, aby być konkretnym o rodzaju miłości i romansu, którego pragniesz. Pomyśl o cechach, które chcesz w partnerze, i skupić swoje afirmacje na tych cechach.
Użyj czasu teraźniejszego: Afirmacje powinny być sformułowane w czasie teraźniejszym, tak jakby pożądany wynik został już osiągnięty. To pomaga stworzyć poczucie bezpośredniości i pilności w podświadomym umyśle.
Powtarzaj często: Afirmacje powinny być często powtarzane, aby miały największy wpływ. Możesz je powtarzać w myślach, zapisywać lub wypowiadać na głos. Im częściej będziesz je powtarzać, tym potężniejsze się staną.
Uwierz w siebie: Aby afirmacje były skuteczne, musisz wierzyć w siebie i swoją zdolność do manifestowania miłości i romansu, którego pragniesz. Jeśli masz wątpliwości lub negatywne przekonania, pracuj nad ich rozwiązaniem przed użyciem afirmacji w swoim zaklęciu miłosnym.

Wniosek
Afirmacje są potężnym narzędziem w świecie zaklęć miłosnych. Używając pozytywnych afirmacji podczas zaklęcia miłosnego, możesz zwiększyć jego moc i pomóc zamanifestować miłość i romans, którego pragniesz. Pamiętaj, aby być konkretnym, używać czasu teraźniejszego, powtarzać często i wierzyć w siebie. Z tych wskazówek w umyśle, można użyć afirmacji, aby przyciągnąć miłość i romans, że zasługujesz.

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations