Księga gości


Pana/Pani imię:
Pana/Pani adres email:
Pana/Pani strona:
Pana/Pani wiadomość:

<-Powrót

 1  2 Dalej -> 
Nazwa:asas 
E-Mail:sasaop.pl
Strona:http://urok-milosny.pl
Czas:09.05.2020, o 20:43 (UTC)
Wiadomość:Swietne miejsce.

Nazwa:dsds 
E-Mail:dsdsop.pl
Strona:http://www.energiaduchowa.pl/zdejmowanie-klatw-i-urokow/
Czas:03.12.2019, o 19:22 (UTC)
Wiadomość:Ladne miejsce.

Nazwa:fdfd 
E-Mail:bvbfdop.pl
Strona:http://uroki-opinie.blogspot.com
Czas:28.07.2019, o 08:13 (UTC)
Wiadomość:Swietna witryna.

Nazwa:ssd 
E-Mail:dsdsop.pl
Strona:http://rytualy-uroki-milosne.blogspot.com
Czas:09.06.2019, o 15:42 (UTC)
Wiadomość:Super miejsce.

Nazwa:cxcx 
E-Mail:dsdsop.pl
Strona:http://www.energiaduchowa.pl
Czas:02.06.2019, o 18:31 (UTC)
Wiadomość:Fajna witryna.

Nazwa:dsdsds 
E-Mail:dsdsop.pl
Strona:http://urok-milosny.pl
Czas:26.05.2019, o 09:05 (UTC)
Wiadomość:Super witryna.

Nazwa:assa 
E-Mail:fdfdop.pl
Strona:http://urokimilosne.pl
Czas:19.02.2019, o 18:22 (UTC)
Wiadomość:Super miejsce.

Nazwa:dsdsds 
E-Mail:dsdsop.pl
Strona:http://rytualmilosny.pl
Czas:18.10.2017, o 14:19 (UTC)
Wiadomość:Ladne emsicje.

Nazwa:fdfdfd 
E-Mail:fdfdop.pl
Strona:http://urokimilosne.pl
Czas:23.01.2017, o 18:33 (UTC)
Wiadomość:Alez fajna stronka.

Nazwa:fdfd 
E-Mail:dfdfop.pl
Strona:http://wrozkaiska.blogspot.com/2014/10/odczytywanie-kart-tarota.html
Czas:21.11.2016, o 17:52 (UTC)
Wiadomość:swietne

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations