POWER 1.2.1 Szkolenia -Staż -Zatrudnienie

Szkolenia –Staż -Zatrudnienie

 

 

Okres realizacji : 01.01.2017 – 31.03.2018 r

Powiaty zgorzelecki, lubiński, polkowicki, głogowski

 Uczestnicy projektu:

- kobiety w wieku 18 -29 l

- bezrobotne niezarejestrowane w PUP

- nie  uczestniczą w kształceniu

- niepełnosprawne

 - kobiety zamieszkujące obszary miejskie i wiejskie powiatów zgorzeleckiego, lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego woj. dolnośląskiego.

 

 

 

Charakterystyka grupy:

- 8   z niepełnosprawnościami  

- 24 zamieszkujące obszary wiejskie

- 40 bierne zawodowo

- 20 bezrobotne, w tym 5 długotrwale

- 30 o niskich kwalifikacjach

Np. Kobieta bierna zawodowo o niskich kwalifikacjach i niepełnosprawna liczy się jako 1 uczestnik.

 

 Zakres wsparcia w projekcie:

1.     Doradztwo i poradnictwo zawodowe.  

2.     Warsztaty predyspozycji zawodowych

3.     Opieka Pośrednika Pracy

4.     Szkolenia kwalifikacyjne/zawodowe  

- Recepcjonista -120 godz.

- Pomocnik kucharza -120 godz.

- Kelner – 120 godz. 

5.     Staże zawodowe 3 miesięczne -  w przypadku szkoleń „ Recepcjonista” – staże w hotelach (Karpacz) z bezpłatnym 3 miesięcznym noclegiem i wyżywieniem + 1800 zł stypendium stażowe.

W czasie realizacji projektu :

- zwrot kosztów dojazdu ( warsztaty, szkolenia, staże)

- catering (warsztaty, szkolenia)

- stypendium szkoleniowe ( ok. 1000 zł łącznie)

- bezpłatne materiały szkoleniowe

- wynagrodzenie za staż 1800 zł /msc.

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations