Protokół z wyboru sali

 

Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS                     Zgorzelec  .27.06.2017

 

 

 

Protokół z wybory usługi wynajmu Sali na doradztwo zawodowe indywidulane i grupowe

W związku z rozeznaniem rynku  z dn.  19.06.2017 r o wyborze wykonawcy na udostępnienie sal na usługi doradcze zamieszczonego na stronie internetowej Fundacji Integracji Społecznej „ABRAMIS” ( www.fundabramis.pl.tl) oraz  wywieszone w siedzibie Fundacji i biurze projektu wpłynęły dwie oferty częściowe uwzględniające sale w powiecie zgorzeleckim :

 

1.    Ośrodek Szkolenia Kierowców VIP Zbigniew Staniak , 59-900 Zgorzelec, ul. Daszyńskiego 91 – dostarczone osobiście w dn. 21.06.2017 r –kwota

a)    Wynajem Sali na spotkania indywidulane powiat zgorzelecki – 42 zł /godz

b)    Wynajem Sali na spotkania grupowe powiat zgorzelecki – 40 zł/godz.

2.    Towarzystwo Wiedzy Powszechnej oddział Zgorzelec, 59-900 Zgorzelec ul. Czachowskiego 5/1 –dostarczono osobiście w dn. 23.06.2017 r –kwota

a)    Wynajem Sali na spotkania indywidulane powiat zgorzelecki – 30 zł /godz

b)    Wynajem Sali na spotkania grupowe powiat zgorzelecki – 38 zł/godz.

 

 

 

W wyniku rozeznania rynku najniższą cenę zaoferowało Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Zgorzelcu ( odpowiednio 30 i 38 zł) i ono będzie świadczyło usługi wynajmu Sali na usługi doradcze.

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
Reklama
 
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=