Partnerstwa

 

 Fundacja od września 2008 bierze udział w Projekcie Partnerskim realizowanym przez Towarzystwo Integracji Społecznej w Zielone Górze , którego celem jest utworzenie czterech partnerstw branżowych oraz przygotowanie przez uczestniczące organizacje po jednym wniosku aplikacyjnym do EFS w ramach w/w partnerstw.
W projekcie również biorą udział następujące organizacje
:

  

·  * FUNDACJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „ABRAMIS”, ZGORZELEC

·  * FUNDACJA WZAJEMNEJ POMOCY „ARKA”, BOGATYNIA

·  * STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM, LUBSKO

·  * FUNDACJA „KĘSZYCA”,

·  * STOWARZYSZENIE „APOSTOLSTWO TRZEŹWOŚCI”

·  * STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ , SULĘCIN

·  * LWK OHP, ZIELONA GÓRA

·  * LUBUSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY, ZIELONA GÓRA 
·  * PARAFIALNY ZESPÓŁ „CARITAS” PRZY PARAFII ŚW. JAKUBA APOSTOŁA, OŚNO LUBUSKIE Young Entrepreneurs Support Network - YESN

Jesienią 2008 Fundacja przystąpiła do międzynarodowego projektu ,którego celem jest  nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz młodych ludzi w trzech krajach: Polsce, Czechach i Słowacji.

CZŁONKOWIE SIECI YESN

Polska

Słowacja

Czechy


 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations