6.3 POKL Bytom Odrzański
W dniu 05.03.2010 r. w Bytomiu Odrzańskim odbyła się konferencja organizacyjno-informacyjna dla   osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.W czasie spotkania zostały przedstawione cele projektu, wskaźniki oraz harmonogram działań. W konferenjci uczestniczyli wszyscy beneficjenci oraz zaproszeni goście z jednostek samorządu terytorialnego Miasta i Gminy Bytom Odrzański.
WYJAZD STUDYJNY

W dniach 25 -27 marca 2010 r. beneficjenci biorący udział w projekcie wzięli udział w trzydniowej wizycie studyjnej we wsiach tematycznych stworzonych w ramach realizacji projektu EQUAL.
Mieszkańcy i koordynaotorzy wsi Bajkowo-Rowerowej w  Podgórkach przedstawili uczestnikom historię tworzenia  wsi tematycznej,problemy na jakie napotykali w czasie realizacji projektu oraz ofertę edukacyjną jaką kierują do odwiedzających ich gości.
Mieszkańcy Gminy Bytom Odrzański wzięli udział w specjalnej ofercie przygotowanej przez Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Wsi Podgórki : warsztatach rękodzieła ludowego , pszczelarstwa,gier terenowych oraz uczestniczyli wspólnie z mieszkańcami wsi w prezentacji i wieczornej biesiadzie.

Następną odwiedzaną wioską było Sierakowo Sławieńskie znane bardziej jako Wioska Hobbitów. W tej wsi mieszkańcy przebrani za baśniowych Hobbitów oferują turystom  szereg atrakcji w tym niepowtarzalną grę terenowo -fabularną w której uczestnikami są również odwiedzający wieś osoby. W czasie prezentacji przedstawiono programy z jakich dotychczas korzystała wieś oraz etapy powstawania wsi .Rozmowy z mieszkańcami przyblizyły beneficjentom ogrom prac i zaangażowania jakie włożyli w stworzenie turystycznej atrakcji.Grupa wzięła udział zarówno w grze fabularnej oraz skorzystała z szerokiej oferty edukacyjnej. WARSZTATY PROJEKTOWE

W dniach 13-15 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Wypoczynkowo -Szkoleniowym nad jez.Sławskim odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące organizacji ruchu turystycznego na terenach wiejskich. Grupa 25 beneficjentów tworzyła przykładowe studia działań w wioskach oraz poznała podstawowe zasady finansowania pomysłów skierowanych dla lokalnej społeczności. Podczas kilkunastu godzin zajęć teoretycznych i praktycznych powstały przykładowe schematy pracy w
zakresie turystyki wiejskiej na terenie Gminy Bytom Odrzański.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu

W dn. 30 kwietnia 2010 r. w Bytomiu Odrzańskim, odbyło się spotkanie zakończeniowe w ramach realizowanego projektu. Uczestniczyli w nim beneficjenci, którzy w ostatnich trzech miesiącach wzięli udział zarówno w wizycie studyjnej , jaki i warsztatach projektowych. W czasie spotkania omówiono osiągnięte rezultaty i wskaźniki a także wybrano pomysł na projekt jaki napisze Fundacja i złoży w najbliższym naborze wniosków. Prezes Fundacji Marek Jarząb na zakończenie wręczył wszytkim uczestnikom certyfikaty udziału w projekcie.


 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations