ASOS 2015


Projekt ma na celu aktywizację i integrację osób w wieku powyżej 60 roku życia z terenu gminy rozszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu osób starszych przy jednoczesnym angażowaniu ich w działania społeczne na terenie Miasta i Gminy Bytom Odrzański oraz wskazanie dobrych praktyk motywujących do wspólnych działań z samorządem lokalnym. W ramach zadania zostaną wykorzystane świetlice powstałe w ramach PROW na terenach wsi Drogomil, Wierzbnica,Tarnów Bycki i Bycz .
Pierwsze zajęcia w ramach aktywizacja osób 60+ , zostały zaplanowane i przeprowadzone w  czterech świetlicach wiejskich wybudowanych w ramach PROW  we wsiach Bycz, Tarnów Bycki, Drogomil oraz Wierzbnica. Wszelkie  prace , zarówno porządkowe jak i  przyczyniające się do zmiany „zielonego”  otoczenia świetlic, wykonały uczestniczki i  uczestnicy projektu. Wspólne zajęcia obejmowały przygotowanie teoretyczne , planowanie i rozmieszczenie wokół świetlic roślin, krzewów oraz ławek i  donic.

 Kolejnym elementem projektu były więc warsztaty z kosmetyczką i wizażystką , która w sposób przystępny a co najważniejsze praktyczny omówiła z osobami 60+ sposoby dbania o cerę, wygląd oraz dobór kosmetyków itd.

Zajęcia odbywały się w trzech świetlicach : Drogomil, Bycz oraz Wierzbnica. W czasie kilkudziesięciu godzin zajęć beneficjenci poznali  podstawy pielęgnacji skóry twarzy osób starszych, techniki korekcji, radzenie sobie z typowymi problemami skórnymi kobiet  ,na co zwracać szczególna uwagę, jak nakładać kosmetyki ,prawidłowy manicure oraz co powinno znajdować się w rodzinnym saloniku kosmetycznym.
Pierwsze zajęcia z wykonywania biżuterii zostały przeprowadzone w świetlicy wiejskiej w Drogomilu, Uczestnicy poznali technikę wykonywania sznura szydełkowo-koralikowego a dokładniej robiliśmy bransoletki szydelkowo-koralikowe.

Kolejną świetlicą , która gościła uczestników projektu była świetlica w Wierzbnicy. Tutaj odbywały się  zajęcia z decupage  -  technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej (technika serwetkowa). Decoupage klasyczny polega na naklejaniu wzoru z papieru i pokryciu go wieloma warstwami lakieru tak, aby wtopił się całkowicie i nie był wyczuwalny przy dotknięciu.

Kolejną świetlicą w której uczestnicy mieli zajęcia była świetlica w Tarnowie Byckim , gdzie uczyli się haftu wstążeczkowego

Ważnym etapem w realizacji projektu była wizyta studyjna na której uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć dobre praktyki w działalności organizacji pozarządowych oraz aktywności osób starszych na terenach wiejskich.

Grupa wzięła udział w wyjeździe do wsi tematycznych powstałych w ramach programu EQUAL w latach 2005 -2008 w Gminie Melechowo woj. Zachodniopomorskie. Dabrowa – wioska zdrowego życia, Iwięcino –wioska końca świata,Podgórki –wioska bajek i rowerów, Sierakowo –wioska hobbitów, Paproty –wioska labiryntów i żródeł.

Powstały wtedy wsie oparte na tematycznej obsłudze turystów jednocześnie wykorzystujące lokalną infrastrukturę, zasoby krajobrazowe i ludzkie.

W wiosce Paproty uczestnicy projektu zapoznali się z ofertą edukacyjna jaką dla turystów przygotowali gospodarze raz uczestniczyli w zajęciach integracyjnych z uwzględnieniem możliwości przeniesienia niektórych elementów do działań na terenie Gminy Bytom Odrzański a w szczególności świetlic na terenach wiejskich. 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations