RPO 9.1.1 Kłodzko
 Droga bez powrotu ” nr WND –RPDS .09.01.01-0002/16”


Okres realizacji : 01.01.2017 – 31.08.2018 r  Powiat Kłodzki

 

 Dla kogo ?

40 osób – 10 Kobiet , 30 mężczyzn w wieku 18 -65l w tym 4 os. niepełnosprawne o okresie abstynencji alkoholowej do 5 lat , po skończonej terapii lub w jej trakcie ( na podstawie .oświadczenia/zaświadczenia Ośrodka terapii Uzależnień, Szpitala itd.)

1    Osoby bezrobotne :  4 Kobiet ; 6 Mężczyzn – III profil.  

Osoby nieaktywne zawodowo :6 Kobiet ; 24 Mężczyzn


Osoba nieaktywna zawodowo :  

 

- osoby które nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne ,

- studenci studiów  zaocznych niezarejestrowani w PUP i nie pracujący,

- osoby na urlopie wychowawczym niezarejestrowane w PUP,

- osoby  na rencie ale nie posiadające całkowitego zakazu pracy,

- młodzież która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy  z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.

- renciści, emeryci ( spełniający określone warunki )

- osoby niepełnosprawne.

Zakres wsparcia w projekcie:

1.     Doradztwo i poradnictwo zawodowe. Dla chętnych pogłębiona terapia wspomagająca abstynencję.

2.     Warsztaty integracyjne ( wyjazdowe Karpacz)

3.     Warsztaty kompetencji społecznych

4.     Warsztaty predyspozycji zawodowych

5.     Opieka Pośrednika Pracy

6.     Szkolenia kwalifikacyjne zawodowe:

- Opiekun osób starszych – 10 osób

- Pracownik administracyjny – 10 osób

- Kierowca wózków jezdnych -10 osób

- Kwalifikowany pracownik ochrony -10 osób

Staże zawodowe 3 miesięczne

W czasie realizacji projektu :

- zwrot kosztów dojazdu ( terapia,warsztaty, szkolenia, staże)

- catering (warsztaty, szkolenia)

- dodatek szkoleniowy ( ok 6zł.godz.szkoleniowa)

- bezpłatny transport, noclegi, wyżywienie ( warsztaty integracyjne)

- bezpłatne materiały szkoleniowe

- wynagrodzenie za staż 1850 zł /msc.


 


 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations