POWRÓT - KłodzkoFundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

 Biuro projektu : Kłodzko , ul. Wyspiańskiego 2f tel. 693 185 245 ,691 565 491

 

„   Powrót  ” nr WND –RPDS .09.01.01-02-0039/19”

 

 

Streszczenie projektu :

Okres realizacji : 01.01.2020 – 31.12.2022 r

Teren : Powiat Kłodzki , Ząbkowicki, Dzierżoniowski 

Cel projektu : Wsparcie 80 osób uzależnionych od alkoholu z terenów powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego oraz dzierżoniowskiego  woj. dolnośląskiego w zakresie reintegracji społeczno zawodowej umożliwiającej powrót na rynek pracy oraz minimalizację problemów związanych z chorobą alkoholową.  

Grupy docelowe :

80 osób –  w wieku  pow.18 l w tym 4 os. niepełnosprawne o okresie abstynencji alkoholowej do 5 lat , po skończonej terapii lub w jej trakcie ( na podstawie .oświadczenia/zaświadczenia Ośrodka terapii Uzależnień, Szpitala itd.)

Charakterystyka  grupy docelowej:

1.    Osoby bezrobotne    

2.    Osoby nieaktywne zawodowo ( bierne)

           Osoba nieaktywna zawodowo :  

- osoby które nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne , 

- studenci studiów  zaocznych niezarejestrowani w PUP i nie pracujący, 

- osoby na urlopie wychowawczym niezarejestrowane w PUP, 

- osoby  na rencie ale nie posiadające całkowitego zakazu pracy, 

- młodzież która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy  z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.

- renciści, emeryci ( spełniający określone warunki )

3. Osoby niepełnosprawne.

Zakres wsparcia w projekcie:

1.    Doradztwo i poradnictwo zawodowe. 

2.    Warsztaty integracyjne ( wyjazdowe Karpacz , Szklarska Poręba)

3.    Warsztaty kompetencji społecznych

4.    Warsztaty predyspozycji zawodowych

5.    Opieka Pośrednika Pracy 

6.    3 dniowy wyjazd do Lichenia

7.    Szkolenia kwalifikacyjne zawodowe:

- Opiekun osób starszych – 10 osób

- Pracownik administracyjny – 20 osób

- Kierowca wózków jezdnych -10 osób

- Kwalifikowany pracownik ochrony -10 osób

- Indywidulane szkolenia dla 30 osób do kwoty 2200 zł

      7.  Dla chętnych staże zawodowe 3 miesięczne 

W czasie realizacji projektu :

- zwrot kosztów dojazdu ( warsztaty, szkolenia, staże)

- catering (warsztaty, szkolenia)

- dodatek szkoleniowy ( ok 6zł.godz.szkoleniowa)

- bezpłatny transport, noclegi, wyżywienie ( warsztaty integracyjne)

- bezpłatne materiały szkoleniowe

- badania niezbędne na szkolenia, staże

- wynagrodzenie za staż  ok. 999 zł netto /msc. 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations