Protokół wybór sale szk.

 

Zgorzelec  17.01.2020 r.

 

 

Dotyczy:  Rozeznanie rynku  nr  03/01PW/2020  z dn. 03.01.2020 r.

 

 

 

 

1.

Zamawiający :

Pełna nazwa i adres zamawiającego :

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2

REGON :020750429 NIP: 6151983535 tel. 691565491,email: fis.abramis@wp.pl

 

2.

Przedmiot zamówienia:

 Usługi   wynajmu sal na doradztwo i zajęcia warsztatowe „   Powrót ” nr.  RPDS.09.01.01-02-0039/19    

 

3.

Zapytanie

1.       Rozeznanie rynku zostało umieszczone na stronie Zamawiającego www.fundabramis.pl.tl

2.       Zostało wywieszone w biurze projektu w  Kłodzku przy ul . Wyspiańskiego 2f

3.       Termin składania ofert wyznaczono na dzień 14.01.2020 r.

 

4.

Złożone oferty:

Termin składania ofert upłynął w dniu. 14.01.2020 r

 

Na zapytanie dotyczące rozeznania rynku nie wpłynęła żadna oferta. Poniżej oferty cenowe zaczerpnięte z internetu :

1.        Wynajem sal Muzeum Ziemi Kłodzkiej (https://www.muzeum.klodzko.pl/new/ printscren 13.01.2020 r) – śr. 100 zł/ godz

2.         CODG (http://www.codg.pl/?pl_sala-konferencyjna,472 printscreen 13.01.2020 r.) – 80zł/godz

3.        Basen Kłodzki (https://www.basenklodzko.pl/sale-konferencyjne.html printsceren 12.01.2020) - 39,90 zł

 

5

Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu były:

1.        Druk formularza oferty zał nr.1,poprawnie wypełniony podpisany przez osoby upoważnione

2.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu

 

6

Najkorzystniejsza oferta:

Ze względu na brak ofert usługę wynajęcia sal będzie świadczył OKiDZ „Edukacja” we Wrocławiu ul. Krakowska 56-62 , Sale : Kłodzko ul. Wyspiańskiego 2f cena za godz. 20 zł

 

 Przedstawione stawki są zgodne z załącznikiem dot. Minimalnego standardu wynagrodzeń oraz nie jest wyższa od cen rynkowych.

 

7.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania:

- rozstrzygnięcie zapytania  ofertowego z dn. 03.01.2020

8.

Uwagi

-----

9.

Załączniki:

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Potwierdzenie upublicznienia oferty (print screeny)

3.       Print screnny stron internetowych

4.       Potwierdzenie upublicznienia wyników zapytania

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations