Wnioski

1.Norweski Mechanizm Finansowy - komponent I MIKRO

2.PFRON - I konkurs 2008 - telepraca  ( ew. do przeróbki)

3.MSZ -"Promocja wiedzy o Polsce 2008"

4.FRW - "Nasza wieś -naszą szansą"

5.EQUAL - "Upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich"

6.PFRON - program PARTNER 

7.PO Kapitał Ludzki - Działanie 5.4.2_1_2008 - rozwój III sektora. 
    
8. PO Kapitał Ludzki – Działanie 7.3 – aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem  społecznym.  

9. PO Kapitał Ludzki – Działanie 6.3 – działania z zakresu samozatrudnienia na terenach wiejskich. 

10.PO Kapitał Ludzki – Działanie 8.1.2 – CSR a poprawa wizerunku firm. 

11.PO Kapitał Ludzki – Działanie 7.2.1 – Integracja społeczna firm na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

12.PO Kapitał Ludzki Działanie 7.3 na teren woj.Lubuskiego  

13.PO Kapitał Ludzki Działanie 9.1.1 - Edukacja przedszkolna na terenie Gminy Tuchola - 521.000 zł

14.PO Kapitał Ludzki Działanie 7.3 cz 2. - Agroturystyka na terenach wiejskich.

15.PO Kapitał Ludzki Działanie 6.3 - Wieś Tematyczna - Wieś aktywna.

16.UMWD - Młodzieżowa Scieżka Tradycji ( Program MKiDN)

17.IG.1.1.2A - Rozwój i konkurencyjność hurtowni dolnosląskiej - kwota dotacji - 914.232,00 zł

18.POKL 9.5 - Inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich 

19. FIO - Rozwój potencjału organizacji

20. Mechanizmy Norweskie - MIKRO edycja V 2009

21. POKL Priorytet VI - "Ceramika"

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations