9.5 "Ceramika,witraż,glina"


Projekt skierowany do rolników,osób bezrobotnych,niepełnosprawnych oraz młodzieży z terenu Gminy Bytom Odrzański. W ramach projektu beneficjenci wezmą udział w :

- wyjeżdzie studyjnym do "Garncarskiej Wioski" w Kamionce/k.Nidzicy gdzie poznają zasady tworzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz wezmą udział w warsztatch ceramicznych oraz witrażu.

- warsztaty 4-dniowe w Szklarskiej Porębie : bibułkarstwo artystycze ,techniki dekoracji,frywolitki itd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wizyta Studyjna - "Garncarska Wioska"
30.11.2010 - 02.12.2010

Grupa 20 beneficjentów wzięła udział w wyjeździe do Kamionki/k.Nidzicy. Podstawowym celem było poznanie zasad tworzenia przedsiębiorstwa społecznego oraz spółdzielni socjalnych.
W czasie trzydniowego pobytu uczestniczyli również w warsztatach ceramicznych oraz z podstaw wykonywania witraży.   
Bibułkarstwo artystyczne

W dniach 13-16 grudnia 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowym MSWiA Szklarska Poręba, odbyły się trzydniowe warsztaty dla beneficjentów projektu z bibułkarstwa artystycznego. W czasie kilkudziesięciu godzin zajęć, uczestnicy zapoznali się z historią bibułkarstwa oraz samodzielnie i w grupach wykonywali prace z bibuły, krepiny i papieru. W ramach warsztatów odbyły się również zajęcia z coraz bardziej popularnych technik rękodzieła jakimi sa frywolitki oraz witraże z bibuły.


                

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations