Masz wybór - dobry wybór Zgorzelec

W związku z realizacją projektu   Masz wybór –dobry wybór „ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 9.1 Aktywna integracja – zapraszamy do udziału osoby zamieszkałe na terenie Powiatów :  Zgorzeleckiego ,Lubańskiego i Bolesławieckiego

 Projekt skierowany do osób w wieku 18 -65 l które są:

- Osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP  

- Osobami biernymi zawodowo ( osoby które nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne w tym renciści, emeryci )

Zakres wsparcia w projekcie:

1.      Doradztwo i poradnictwo zawodowe.  

2.      Warsztaty Kompetencji Społecznych i Predyspozycji Zawodowych

3.      Opieka Pośrednika Pracy

4.      Dla zainteresowanych spotkania z Terapeutą uzależnień

5.      Bony szkoleniowe do 2000 zł –  uczestnik sam szuka szkolenia, które pomoże mu w powrocie na rynek pracy do podanej kwoty ( np. prawo jazdy, florystka, spawacz, opiekun os. starszej z jęz. obcym itd.) dla 40 uczestników projektu

6.      20 miejsc na szkolenie Pracownik biurowy z ECDL

7.      Wyjazd integracyjny do Częstochowy i Szklarskiej Poręby

8.     Dla chętnych staże zawodowe 3 miesięczne

 Zapewniamy :

- zwrot kosztów dojazdu (  szkolenia, staże)

- catering (  warsztaty  )

- dodatek szkoleniowy ( ok 6zł.godz.szkoleniowa do 100 godz. wybranego szkolenia)

- bezpłatne materiały szkoleniowe

- wynagrodzenie za staż ok 900 zł /netto msc.

Rekrutacja trwa do 30.06.2020 r

Informacje : Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

Biuro projektu :  Zgorzelec ul. Daszyńskiego 91

  691 565 491 email: fis.abramis@wp.pl


 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations