9.5 Edukacja


Warsztaty decupage i filcowania odbyły się w dn. 03.-05 października 2012 zgodnie z zapisem we wniosku o dofinansowanie w gospodarstwie agroturystycznym w Zwierzyńcu/k. Międzychodu. Uczestnicy w ciągu 16 godzin zajęć poznali podstawowe techniki stosowane w decupage i filcowaniu. Większość godzin była ukierunkowana na praktyczne zajęcia pozwalające na samodzielne przyswojenie wiedzy. Każdy z uczestników wykonał własnoręcznie 5 prac ( 4 z decupage i 1 z filcowania).
Warsztaty z plecionkarstwa odbyły się w dn. 12 listopad – 14 listopad w Nowym Tomyślu.   W pierwszy dzień po przyjeździe beneficjenci wzięli udział lekcji muzealnej w Muzeum Plecionkarstwa ( również tam odbyły się warsztaty). Po lekcji przystąpili do wykonywania wyrobów z wikliny okorowanej. Drugi i trzeci dzień poświęcony był na praktyczne zajęcia z różnymi odmianami wikliny. Uczestnicy wykonali samodzielnie 3 wyroby ( koszyk, wianek i kulę). Każdy wyrób został wykonany z innej odmiany wikliny i różną techniką. Wielu z beneficjentów zadeklarował chęć samodzielnej działalności – uprawy wikliny i otrzymali nieodpłatnie sadzonki najbardziej popularnych odmian.
 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations