6.3 POKL Bytom Odrzański "Aktywni ludzie -aktywna wieś"
Kolejny projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do mieszkańców Gminy Bytom Odrzański.
W szczególności zapraszamy osoby bezrobotne, rolników oraz młodzież.


W ramach projektu przewidziane są nastepujące działania:

1. Szkolenie BHP w gospodarstwie agroturystycznym - kwiecień 2011

2. 3 -dniowe warsztaty florystyczne w Kalsku - maj 2011

3. 3 -dniowe szkolenie z zasad organizacji ruchu turystycznego na terenach wiejskich - czerwiec 2011

Udział we wszystkich zajęciach bezpłatny. Warsztaty i szkolenia wyjazdowe - zapewniamy nocleg,transport,wyżywienie oraz wszelkie materiały ,zarówno florystyczne jak i turystyczne (mapy,przewodniki itd).

Rekrutacja do dn.15 kwietnia 2011W dn.15.04.2011 r. w Bytomiu Odrzańskim, odbyło się spotkanie organizacyjne zakwalifikowanych do projektu beneficjentów. Omówiono cele prejektu, zasady uczestnictwa oraz wspólnie opracowano szczegółowy harmonogram działań.


Świetlica Wiejska w Byczu, była miejscem kolejnego spotkania w ramach realizacji projektu. 19 kwietnia 2011r., uczestnicy wzieli udział w 8-godzinnym szkoleniu z zakresu BHP i p-poż. w gospodarstwie wiejskim i agroturystycznym. W ramach kursu zostały omówione podstawowe zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie,zasady udzielania pierwszej pomocy,ubezpieczenie,pracy młodocianych oraz postępowanie w czasie pożaru. 


Warsztaty florystyczne

W dn.24 -26 maja 2011 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku, zostały zorganizowane warsztaty florystyczne dla benefcicjentów projektu. 
W ramach zajęć uczestnicy poznali zasady komponowanie bukietów, wiązanek.doboru kolorystki oraz kwiatów. Przygotowali wiązanki okolicznościowe z kwiatów ciętych w tym ślubne,rocznicowe itd.

 Realizacja kolejnego etapu projektu przez Fundację Integracji Społecznej „ABRAMIS” ze Zgorzelca ,przeniosła się do uroczego gospodarstwa agroturystycznego MAYA w Gorzycy k/Międzyrzecza . Grupa 20 beneficjentów projektu –rolników, osób bezrobotnych oraz grupa młodzieży z Gminy Bytom Odrzański , w dn. 7-9 czerwca 2011 r. wzięła udział w trzydniowych warsztatach poświęconych organizacji ruchu turystycznego na terenach wiejskich. Oprawa zajęć a więc możliwość nauki w istniejącym i rozbudowującym się gospodarstwie agroturystycznym, dała możliwość poznania od podstaw zasad zakładania działalności agroturystycznej oraz organizacji turystyki wiejskiej.
Przez trzy dni uczestnicy brali udział w zajęciach ukierunkowanych na stworzenie atrakcji turystycznej ze swojej wioski przy udziale jej mieszkańców. Podzieleni w grupy poznawali historię wsi Gorzyca, jej zabytki oraz współczesność. Stworzyli w ramach zajęć „wirtualne „ gospodarstwa agroturystyczne oraz opracowali ścieżki turystyczne. W czasie całego pobytu, sympatyczni gospodarze oprowadzali uczestników po całym gospodarstwie oraz udzieli niezliczonej ilości odpowiedzi na pytania.


 
                                   
 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations