9.5 POKL Bytom Odrzański "Edukacja dla samozatrudnienia"
  "Edukacja dla samozatrudnienia" 


"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"


Termin realizacji projektu : 01.08.2010 - 30.09.2010 r.

Prorytet IX działanie 9.5 
 
 
Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne,niepełnosprawne oraz rolnicy zamieszkujące tereny wiejskie Gminy Bytom Odrzański .
Beneficjenci to grupa 20 osób pochodzących z jednej lub kliku wsi (Małaszowice,Królikowice,Wierzbnice,Tarnów Bycki,Drogomil,Popowo,Bycz,Bodzów,Bonów)

W ramach projektu zostaną zorganizowane  cykle trzydniowych  warsztatów wyjazdowych   do gospodarstw agroturystycznych , doradztwo z zakresu  różnicowania działalności na terenach wiejskich w tym zakładania i prowadzenia gospodarstw agro oraz wydanie broszury informacyjnej dotyczącej podstawowych zasad finansowania działalności gospodarstw wiejskich..


Nabór oraz rekrutację będzie prowadziło Biuro Oddziału Fundacji w Bytomiu Odrzańskim ul.Nowe Miasto 41.

 
                                                          

Warsztaty szkoleniowe cz.1

W dn.26 -28 sierpnia 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowym MSWiA w Szklarskiej Porębie, odbyły się pierwsze z zaplanowanych warsztatów dotyczących finansowania i zakładania gospodarstw agroturystycznych.
Przez dwa dni beneficjenci poznawali zasady finansowania i różnicowania działalności pozarolniczej, tworzenia biznes planów, reklamy i promocji godpodarstw agroturystycznych.


                                                                                Warsztaty Szkoleniowe cz.2


W dn.18 -20 września 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym nad jez.Sławskim odbyły się kolejne warsztaty dotyczące tworzenia gospodarstwa agroturystycznego. Beneficjenci tym razem opracowywali szczegółowy biznes plan. W ciągu trzech dni zajęć powstały cztery  "wirtualne" gospodarstwa z wykorzystaniem zarówno zasobów krajobrazowych wsi jak i historycznych uwarunkowań i lokalnych tradycji.
Warsztaty były ostatnim spotkaniem w realizowanym projekcie, uczestnicy otrzymali zaświadczenia i certyfikaty udziału w całym projekcie oraz w poszczególnych jego etapach. 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations