6.3 POKL Zgorzelec "Wieś tematyczna -wieś aktywna"


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Priorytet VI
„ Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
 
Działanie 6.3
„ Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”
WND-POKL.06.03.00-02-158/08  


Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców wsi poprzez wskazanie alternatywnego źródła dochodu jakim jest założenie wsi tematycznej oraz promowanie inicjatyw na rzecz wsi przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia.

 
W ramach projektu są realizowane następujące formy wsparcia:

*  Wizyta studyjna w dwóch istniejących na Pomorzu wsiach tematycznych : "Iwięcino-Wioska Końca Świata" ; "Sierakowo Sławieńskie - Wioska Hobbitów" ; "Dąbrowa - Wioska Zdrowego Zycia" ; "Paproty - Wioska Labiryntów i Źródeł" ; "Podgórki - Kraina Bajek i Rowerów" .
Wizyta będzie miała na celu praktyczne poznanie zasad tworzenia wiosek, problemów z jakimi spotykali się mieszkańcy oraz metod ich rozwiązania ,prawnych aspektów działań i możliwości jakie daje taka aktwizacja mieszkańców wsi.


W dniach 3- 5 września 2009 beneficjenci projektu wzięli udział w wyjeździe studyjnym do dwóch wiosek tematycznych : Podgórki oraz Sierakowo - Sławieńskie.
W czasie pobytu korzystali z bogatej oferty edukacyjnej ( warsztaty ceramiczne,bibułkarstwa artystycznego,pszczelarstwa ,kowalstwa itd)  oraz wzięli udział w seminariach i prezentacjach dotyczących podstaw organizacji wsi tematycznej.
* dwudniowe warsztaty w gospodarstwie agroturystycznym mające  na celu wspólne przedstawienie zasobów-kapitałów jakimi dysponują wsie  ( kapitał krajobrazowy,ludzki, fizyczny,społeczny,dziedzictwo kulturowe,zasoby finansowe) oraz określenie przykładowych metod ich wykrzystania jako podstaw do tworzenia wiosek tematycznych. Przedstawione zostaną również prezentacje dobrych praktyk czyli jak działają już istniejące wsie tematyczne w Polsce i omówiona zostanie wizyta studyjna, plany na przyszłość grupy i opracowanie wstępnej koncepcji jednej wsi temtycznej.

* opracowanie przez Partnera w projekcie " Fundację Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu "  - Studium tworzenie wsi tematycznej na terenie Gminy Zgorzelec

W dniach 17-18 X 2009 r, grupa beneficjentów biorących udział w projekcie spotkała się na wyjazdowych warsztatach dotyczacych tworzenia wsi tematycznej.
W czasie dwudniowych zajęć poznali podstawy konstruowania biznes planu,  wypełniania wniosków o ewentualne dofinansowanie działań na terenach wiejskich.
Grupy na które byli podzieleni uczestnicy przedstawiły swoje pomysły w oparciu o sformułowane cele, działania oraz przygotowały budżet projektowy.
Liderzy grup omówili projekty wśród których była Wioska Muminków,Wioska Edukacyjna oraz Wioska Turystyki Trójgranicznej.
  
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations