Protokół wyboru noclegi 21-23 08

Zgorzelec  21.07.2020 r.

 

 

Dotyczy:   Zapytanie ofertowe  z dn. 05.07.2020 r.

 

 

 

 

1.

Zamawiający :

Pełna nazwa i adres zamawiającego :

Fundacja Integracji Społecznej „ABRAMIS”

59-900 Zgorzelec, ul. Brzozowa 10/2

REGON :020750429 NIP: 6151983535 tel. 691565491,email: fis.abramis@wp.pl

 

2.

Przedmiot zamówienia:

 Usługi  doradztwa  zawodowego  i trenera  dla  uczestników  projektu „   Powrót ” nr.  RPDS.09.01.01-02-0039/19    

 

3.

Zapytanie

1.       Rozeznanie rynku zostało umieszczone na stronie Zamawiającego www.fundabramis.pl.tl

2.       Zostało wywieszone w biurze projektu w  Kłodzku przy ul . Wyspiańskiego 2f

3.       Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.07.2020 r.

 

4.

Złożone oferty:

Termin składania ofert upłynął w dniu. 15.07.2020 r . Zostały wysłanie zapytania do:

1.       Dom pod koziołkiem Karpacz ( email 05.07.2020 r) – brak odpowiedzi

2.       Królowa Karkonoszy ( email 05.07.2020 r ) –brak odpowiedzi

3.       Willa Liczyrzepa ( email 05.07.2020 r) –brak odpowiedzi)

 

Na zapytanie   nie wpłynęła żadna oferta. Poniżej oferty cenowe zaczerpnięte z internetu :

1.      https://meteor-turystyka.pl/karkonoski-karpacz,karpacz.html  print screen 21.07.2020 cena noclegu 1 os od 150 zł ( bez wyżywienia)

2.        https://www.dzikipotok.karpacz.pl/pokoje print screen 21.07.2020 r cena noclegu 1 os od 290 zł ( bez wyżywienia)

3.      https://www.lb-karpacz.pl/cennik/ print screen 21.07.2020 cena noclegu od 150 zł (bez wyżywienia)

 

 

5

Informacje o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu były:

1.        Druk formularza oferty zał nr.1,poprawnie wypełniony podpisany przez osoby upoważnione

2.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zamówieniu

 

6

 

Ze względu na brak ofert  umowę podpisano z Pensjonat Pegaz Karpacz ul. Karkonoska 17 NIP6110100266 – 150 zł/os z pełnym wyżywieniem ,łączna kwota 6000 zł

 

 Przedstawione stawki są zgodne z załącznikiem dot. Minimalnego standardu wynagrodzeń oraz nie jest wyższa od cen rynkowych.

 

7.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania:

- rozstrzygnięcie zapytania  ofertowego z dn. 05.07.2020

8.

Uwagi

-----

9.

Załączniki:

1.       Zapytanie ofertowe

2.       Potwierdzenie upublicznienia oferty (print screeny)

3.       Print screnny stron internetowych

4.       Potwierdzenie upublicznienia wyników zapytania

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations