Protokół z wyboru wykonawcy szkolenia

Zgorzelec 30.03.2017 r.

 

Protokół z wyboru   wykonawcy szkolenia zawodowego Kierowca Wózków jezdniowych

 

Zapytanie ofertowe nr 1 /03/2017

PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU – 

Wykonawca szkolenia –Kierowców wózków jezdnych

 

 

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Fundacji Integracji Społecznej „ABRAMIS” – www. Fundabramis.pl.tl , na tablicy informacyjne w biurze projektu ul. Daszyńskiego 91,59-900 Zgorzelec.

Termin końcowy wpływu ofert – 27 .01.2017 r.

Na  zapytanie wpłynęły następujące oferty :

 

1.     Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kłodzku  ( 24.03.2017 –email) – wymagane dokumenty oraz kwota usługi : Całość : 10.533,62 zł , koszt na jedną osobę: 1053,36 zł

  

2.     Śląskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. ul. Mikołowska 100A p.529 | 40 - 065 Katowice ( 26 marca 2017 – email ) – wymagane dokumenty oraz kwota usługi:

Całość : 5.890,00 zł, koszt na jedną osobę 589,00 zł.

 

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji  na wykonawcę szkolenia kierowca wózków jezdniowych wybrano ofertę  Śląskie Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. w Katowicach  Wykonawca przedstawił  wszystkie dokumenty   oraz zaoferował najniższą cenę  usługi .

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations