Protokół z wyboru trener

 

 

Zgorzelec 29.12.2016 r.

 

Protokół z wyboru   Trener -coach

 

 

 Zapytanie ofertowe nr 6 /2016

PROCEDURA WYBORU ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU – 

 Trener-coach

 

 

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Fundacji Integracji Społecznej „ABRAMIS” – www. Fundabramis.pl.tl , na tablicy informacyjne w biurze projektu ul. Daszyńskiego 91,59-900 Zgorzelec.

Termin końcowy wpływu ofert – 29 .12.2016 r.

Na  zapytanie wpłynęły następujące oferty :

 

1.     Marek Jarząb   - ( 29.12. 2016 – osobiście ) – pełna dokumentacja

2.     Katarzyna Kaluba ( 28.12.2016 – osobiście) – brak cv

3.     Małgorzata Pajor –Pijanowska (27.12.2016 – osobiście –komplet dokumentacji

 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji na stanowisko  Trenera -coacha został wybrany p. Marek Jarząb. Przedstawiła zakres obowiązkowego w zapytaniu doświadczania oraz  cenę usługi w wys. 2000 zł/brutto/msc

 

 

 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations