strona główna


Zapraszamy do kolejnego projektu Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS"

" ŚRODOWISKOWA STACJA ASYSTENTURY OSOBISTEJ"
Miasto i Gmina Kłodzko

Okres realizacji : 01.02.2023 -31.12.2025

Mieszkańców Powiatów: Zgorzelec , Bolesławiec oraz Lubań zapraszamy do projektu w okresie 01.02.2022 r  -30.06.2023 r
Mieszkańców Powiatów: Zgorzelec , Bolesławiec oraz Lubań zapraszamy do projektu w okresie 01.07.2020 r  -30.06.2022 r

Po raz kolejny zapraszamy mieszkańców powiatów Kłodzkiego do nowego projektu
  lipiec 2020 -  październik 2022
Zapraszamy mieszkańców powiatów Kłodzko, Ząbkowice Śl., Dzierżoniów do nowego projektu
Styczeń 2020 - Grudzień 2022
UWAGA !!!!


Projekt " The road of no return "( Droga bez powrotu) ralizowany przez Fundację Integracji Społecznej "ABRAMIS" został wyróżniony i zgłoszony przez IZ woj. dolnośląskiego
do konkursu międzynarodowego REGIOSTARS 2019 .

Prosimy o oddanie głosu na jedyny projekt z woj. dolnoślaskiego w ramach włączenia społecznego.
Głosowanie trwa do 30 czerwca 2019r
Dziękujemy :)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapraszamy do udziału w projekcie rrealizowanym na terenie powiatu nowosolskiego woj. lubuskiego.

Kolejny projekt dla osób z terenu powiatów : zgorzelecki,lubański i bolesławiecki 
W związku z realizacją projektu   Droga „ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 7.3  Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. – zapraszamy do udziału osoby zamieszkałe na terenie Powiatu   Nowosolskiego

Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
----------------------------------------------------------------------------------------

Decyzją KOP DWUP we Wrocławiu projekt Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" w ramach  RPO WD 2014-2020  pt. „ Życie się o nas upomniało” nr WND –RPDS .09.01.01-0001/16 uzyskał dofinasowanie na jego realizację. Okres realizaji : 01.11.2016 - 31.08.2018 r. Obszar realizacji projektu : Powiat zgorzelecki i lubański.
Szczegóły w zakładce.
--------------------------------------------------


Zapraszamy kobiety w wieku 18 -29 l do udziału w nowym projekcie !!!

- Indywidualne szkolenia zawodowe
- Płatne staże ( 1800 zł)
- Dodatki szkoleniowe ( ok.1300 zł)

Szczegóły w zakładceProjekt współfinansowana w ramach  Rządowego  Programu  na  rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
"Seniorzy -Liderzy" - Gmina Bytom Odrzański, czas trwania 01.05.2015 - 31.10.2015.
Szczegóły w zakładce.


W dn.03 -05 października 2016r na zaproszenie Przedstawicielstwa Regionalnego
Komisji Europejskiej w Warszawie ,  Fundacja Integracji Społecznej ABRAMIS 
wzieła udział w  wizycie w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz spotkaniach
z  przedstawicielami  Dyrekcji Generalnej ds. DG Sprawiedliwości,
Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji
, Dyrekcji Generalna ds.  Polityki Regionalnej
oraz pracownikami  Amnesty International  .

-----------------------------------------------------------------

---------------------

Decyzją KOP  Urzędu Marszałowskiego Województwa Śląskiego
 z dnia 20 czerwca 2012 r. projekt Fundacji skierowany
do ludności obszaru wiejskiego Gminy Będzin
uzyskał dofinansowanie na jego realizację.

POKL Priorytet IX działanie 9.5
  Tytuł projektu "Aktywizacja 40/60"
               Termin realizacji: 01.08.2012 r - 30.10.2012 r


-----------------------------------------
 

 

W ramach POKL Priorytet VII działanie 7.3,
od dn.01.06.2012 do 31.08.2012,
Fundacja Integracji Społecznej "ABRAMIS" realizuje
projekt "Aktywizacja zawodowa młodzieży wiejskiej"

W ramach projektu przewidziany jest bezpłatny kurs prawa jazdy kat.B
dla 15 osób oraz bezpłatny kurs wizażu i stylizacji w Poznaniu . 

------------------------------------


Zapytanie ofertowe na catering w zakładce!!!
Od 01.01.2012 r Fundacja Integracji Społecznej "ABRAMIS"
jako Partner w projekcie w którym Liderem jest
Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych PROBUS,
realizują wspólnie projekt z POKL Priorytet IX
Działanie 9.1.1 "Czym skorupka za młodu nasiąknie...."


  Projekt Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS"
 " Przełamać lody -powrót do aktywnego życia społecznego i zawodowego" ,decyzją KOP UMWD we Wrocławiu z dn. 31 maja 2011 r, uzyskał dofinansowanie na realizację. Projekt  we współpracy  z InBIT sp. z o.o Szczecin.

 Realizacja na terenie Gmin :        Zgorzelec,Bogatynia,Leśna,Olszyna,Platerówka,Wleń,
Lwówek Śl.,Mirsk,Sulików,Pieńsk
.

POKL Priorytet VII Działanie 7.2.1
Nr projektu: WND-POKL.07.02.01 -02-005/11
Termin realizacji : 01.01.2012 - 30.08.2014


--------------------------------------------------------------


 

Decyzją KOP UMWD POKL we Wrocławiu z dn.11.05.2011 r. projekt partnerstki Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS", Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu,Urzędu Miasta Zgorzelec,Fundacji Inicjatyw Społecznych "PROBUS" oraz Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu pt. "Centrum Ekonomii Społecznej" uzyskał dofinansowanie na realizację.
 

                 POKL Priorytet VII Działanie.7.2.2
                Nr projektu : WND-POKL.07.02.02-02-022/10
                  Termin realizacji: 01.08.2011 - 31.07.2014 

---------------------------------------------------------------


FIO 2011
- Projekt "Lokalny Lider NGO -aktywne społeczeństwo",dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Do udziału zapraszamy 15 przedstawicieli NGO z terenu Powiatu Zgorzeleckiego.
Termin realizacji: 01.09.2011 -30.11.2011--------------------------------------------------------Decyzją KOP UMWD POKL we Wrocławiu z dn.26.04.2011r. projekt Fundacji "Aktywizacja zawodowa młodzieży wiejskiej" skierowany do osób w wieku 18-24l z terenu Gminy Zgorzelec, uzyskał dofinansowanie na realizację.

POKL Priorytet VII Działania 7.3
Nr projektu: WND.POKL.07.03.00-02-015/11
                               Termin realizacji: 01.06.2012 r - 31.08.2012 r.


-------------------------------------------------------------------- 

Decyzją KOP UMWD POKL we Wrocławiu  z dn.19.04.2011 r. projekt Fundacji "Szansa w działalności pozarolniczej" ,skierowany do mieszkańców Gminy Zgorzelec, uzyskał dofinansowanie na realizację.

POKL Priorytet VI Działanie 6.3
nr projektu : WND-POKL.06.03.00-02.009/11
                             Termin realizacji: 01.03.2012r. - 30.05.2012r
.

                                                                           


----------------------------------------------------------------------------------------
 

             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Decyzją KOP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, projekt Fundacji
Integracji Społecznej "ABRAMIS" - "
www.nawsi.pl"  dn.02.12.2010 r. uzyskał dofinansowanie na jego realizację. Projekt skierowany do mieszkańców wsi Gminy Bytom Odrzański.

Nr projektu:WND-POKL.09.05.00 -08.162/10
Termin realizacji III kwartał 2011 r
.

-----------------------------


Zapraszamy do kolejnego projektu !!!Szczegóły w zakładce

------------------------------------------------------------------
FIO 2010

Od września 2010 r. rozpoczyna się projekt FIO Lokalny Lider NGO na terenie Powiatu Zgorzeleckiego.
Zapraszamy efektywnie działające organizacje pozarządowe  do udziału w projekcie.


Decyzją KOP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze     Projekt Fundacji "Aktywni ludzie -aktywna wieś" skierowany do mieszkańców wsi Gminy Bytom Odrzański w dn.31.05.2010  uzyskał dofinansowanie na jego realizację.

POKL Priorytet VI,Działanie 6.3
nr projektu WND-POKL.06.03.00-08-004/10
planowany termin realizacji : kwiecień-czerwiec 2011
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


Decyzją KOP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego projekt Fundacji "Ceramika ,witraż,glina" skierowany do mieszkańców Gminy Bytom Odrzański w dn.08.03.2010 r. uzyskał   dofinasowanie na realizację.


POKL.Priorytet IX Działanie 9.5
Nr projektu WND-POKL.09.05.00-08-116/09
Termin realizacji 01.X.2010 -31.12.2010------------------------------------


 Decyzją KOP Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego z dn.05.02.2010 r. projekt 
" Lokalne centrum wsparcia NGO"   skierowany do liderów i przedstawicieli organizacji pozarządowych
       Gmin Bytom Odrzański i Siedlisko  
    uzyskał dofinansowanie na jego realizację.

POKL Priorytet VII ,Działanie 7.3
Nr projektu:WND -POKL.07.03.00-08-064/09
Przewidywany termin realizacji 1.10.2010 - 30.03.2011
-------------------------------------------------------------------------------Decyzją KOP  Urzędu Marszałowskiego Województwa Śląskiego z dnia 18 stycznia 2010 r. projekt Fundacji skierowany do ludności obszaru wiejskiego Gminy Będzin uzyskał dofinansowanie na jego realizację 

POKL Priorytet VII działanie 7.3
Nr projektu : POKL.07.03.00-24.286/09
Termin realizacji: 01.04.2010 r - 30.06.2010
r
 ---------------------------------------------------------------------


Decyzją KOP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z dn.18.12.2009 projekt Fundacji "Lokalny Lider -aktywna społecznosć" skierowany do organizacji pozarządowych Gminy Bytom Odrzański uzyskał dofinansowanie na jego realizację.

POKL Priorytet VII działanie 7.3
Nr projektu WND-POKL.07.03.00-08-026/09
Termin realizacji 01.05.2010 -30.07.2010

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt Fundacji "Edukacja szansą na samozatrudnienie" decyzją KOP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  z dn.14.12.2009. skierowany na tereny wiejskie Gminy Bytom Odrzański otrzymał  dofinansowanie na jego realizację.

POKL Priorytet IX działanie 9.5
Nr projektu :  WND -POKL.09.05.00-08-032/09
Termin realizacji: 01.08.2010 - 30.09.2010

--------------------------------------------------------------------------------------
Projekt napisany przez Fundację i realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i Losowych Dzieciątka Jezus w Warszawie decyzją KOP w Warszawie z dn. 04.11.2009 otrzymał dofinansowanie na  jego realizację.

POKL Priorytet 7 "Witraż,ceramika -szansą na samozatrudnie"
Nr projektu: POKL 07.03.00 - 14-077 / 09
Termin realizacji :01.02.2010 -  31.04.2010

-----------------------------------------------------------------------------------

W związku z publikacją list rankingowych POKL Priorytet 6 działanie 6.3 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze z dn.16.X.2009 projekt  dotyczący oddolnych inicjatyw  edukacyjnych w Gminie Bytom Odrzański złożony przez Fundację Integracji Społecznej "ABRAMIS" otrzymał dofinansowanie na jego realizację.

 Nr projektu :WND-POKL.06.03.00-08-015/09
   Termin realizacji 01.12.2009 - 28.02.2010

----------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek złożony przez FIS "ABRAMIS" w ramach POKL priorytet 6. Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na terenach wiejskich  mieszkańców Gminy Zgorzelec, decyzją KOP  DWUP  w Wałbrzychu fila Wrocław z dn.14.04.2009 r. otrzymał rekomendację do dofinansowania i realizacji.
Termin realizacji - sierpień -wrzesień 2009 r

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundacja Integracji Społecznej "ABRAMIS" decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 czerwca 2009r. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych FIO 2009 
" Wzmocnić sektor - Rozwój potencjału Fundacji".
  Termin realizacji projektu : sierpień - grudzień 2009


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NIP 615-198-35-35
REGON 020750429
Invest Bank Zgorzelec 68 1680 1235 0000 3000 1672 2534
tel. 691 565 491
fis.abramis@wp.pl
Adres do korespondencji:
59-900 Zgorzelec
ul.Brzozowa 10/2
O nas
 
Działalność Fundacji Integracji Społecznej "ABRAMIS" ma na celu aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajmuje się również działaniami z zakresu pomocy dla sektora pozarządowego,współpracy z samorządem lokalnym, prowadzeniem przez członków Fundacji dla innych organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie Partnerstw Lokalnych oraz pomocy przy wypełnianiu wniosków do POKL . Działa również na rzecz dzieci, młodzieży oraz aktywizacji osób z terenów wiejskich. Duży nacisk w następnych projektach Fundacji zostanie położony na turystykę i agroturystykę.
Współpraca,Pomoc,Darczyńcy
 
Burmistrz Miasta Zgorzelec
Administracja Domów Mieszkalnych
Zgorzelec
Towarzystwo Integracji Społecznej
Zielona Góra
Stowarzyszenie Dzieciątka Jezus
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Poznań
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Bytom Odrzański
Stowarzyszenie Spytków Bez Granic w Spytkowie
Patronat Medialny Fundacji : www.bytomodrzański.info
OFERTA
 
Oferujemy pomoc w pisaniu ,realizacji i rozliczaniu wniosków do .RPO,POWER ,FIO, ASOS itd
Specjalista ds.projektów posiada międzynarodową akredytację doradcy ds.projektów inwestycyjnych i miękkich.
Dysponujemy biurem oraz lokalem wyposażonym w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia szkoleń oraz warsztatów.
Wykładowcy,Trenerzy
 
Poprowadzimy szkolenia, spotkania, warsztaty w ramach Państwa projektu , dofinansowania , itd. z zakresu:

a) Tworzenie Lokalnych Partnerstw : zasady współpracy NGO z samorządem, lokalną
społecznością , rozwiązywania lokalnych problemów itd.

b) Charakterystyka przykładowego projektu na podstawie konkretnych problemów
lokalnych ( z reguły warsztaty)

c) Źródła Finansowania Projektów – zasady uzyskiwania dotacji
( programy, granty, konkursy)

d) Zarządzanie i realizacja projektem na przykładach IW

e) Zasady wypełniania wniosków o dofinansowanie , przykładowy wniosek dla organizacji
pozarządowych, tworzenie budżetu, zasady ewaluacji i monitoringu, harmonogram
realizacji projektu.

f) Wstęp do Public Relations